Nieuws

Sociale Inschakelingseconomie
Het Salon voor Sociale Inschakelingseconomie - 25 september

www...

Lees meer

PWA Diensten

Voor particulieren

  • Licht onderhoud of kleine herstelwerkzaamheden bij de gebruiker thuis, die beroepsmensen niet willen doen omdat ze te weinig om het lijf hebben.
  • Licht tuinonderhoud.
  • Opvang of begeleiding van kinderen, zieken, ouderen of mensen met een handicap (bijv. kinderopvang bij u thuis, boodschappen doen voor ouderen).
  • Hulp bij het in orde brengen van administratieve formaliteiten.


Voor vzw ’s

De typische, tijdelijke of kleine taken die gewoonlijk door vrijwilligers worden gedaan. Het moet werk zijn dat niet in het normale arbeidscircuit kan worden gedaan.

Voorbeelden: poetswerk, huiswerkbegeleiding, groepsbegeleiding, eenmalige activiteiten, hulp bij de organisatie van allerlei evenementen, administratieve hulp, stewards.


Voor scholen

De taken die niet meteen door het gewone personeel kunnen worden uitgevoerd en die ook niet kunnen uitbesteed worden aan het normale arbeidscircuit.

Voorbeelden: opvang van de kinderen voor en na schooltijd, ondersteuning bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten, hulp voor het begeleiden van kinderen tijdens activiteiten, hulp voor de schoolbusbegeleiding.


Vraag inlichtingen bij het PWA in uw gemeente. Elk PWA biedt alle diensten aan. Het tarief ligt tussen € 5,95 en € 7,45 (+fiscale aftrek).